AKREDITACE MŠMT INSTRUKTOR ZTV

 

INSTRUKTOR ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY (ZTV)

AKREDITOVANÝ KURZ O ROZSAHU 150 HODIN

 

Rekvalifikační kurz pro rok 2023 – cena na dotaz

 

Co je ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA?

Je to metoda, která je tvořena kombinací prvků z různých druhů cvičení: pilates, jóga, fitness, kardio, … tak, aby byla aplikovatelná dle aktuální individuální potřeby klientů.

Zdravotní cvičení je potřeba hlavně u lidí, kteří mají určitá omezení:

 • pohybová (po operaci či úrazu, špatné držení těla, svalové dysfunkce, …)
 • zdravotní (cukrovka, vysoký krevní tlak, epilepsie, …)

Správně proškolený cvičitel ZTV na základě těchto potíží sestaví pro cvičence či skupinu cvičenců odpovídající pohybový program a odcvičí lekci s ohledem na daná omezení.

Cílem ZTV je náprava pohybových i zdravotních obtíží – nenahrazuje fyzioterapii ani nespadá pod pojem rehabilitace ve zdravotním slova smyslu.

Kurz ZTV je skvělým obohacením k dalšímu profesnímu vzdělání – fyzioterapeuti si rozšíří povědomí o komplexní péči o tělo, maséři zjistí příčiny špatného držení těla, instruktoři jiných pohybových aktivit mohou získané zkušenosti využít při přípravě svých lekcí.

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ

Pohyb a cvičení je Váš koníček?  Máte zájem rozšířit si svou současnou kvalifikaci?

Pak je právě pro Vás tento kurz velmi kvalitním startem!

Základní informace o kurzu:

 • vzdělávací a pohybové studio Daflex System® Vám nabízí rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT s možností získat živnostenský list v daném oboru
 • úspěšní absolventi kurzu získají certifikát Instruktor zdravotní tělesné výchovy, který je opravňuje k provozu vlastní cvičitelské praxe
 • kurz je určen všem, kteří mají zájem naučit se správně cvičit
 • je zaměřen na cvičení s tělesným oslabením mimo oblast zdravotnictví
 • podmínka pro udělení osvědčení pro získání živnostenského listu je dovršení 18 let (rekvalifikaci lze začít dřív, pouze však s písemným souhlasem zodpovědného zákonného zástupce)

Kurz zahrnuje několik částí:

 • Teoretickou část – Zaměřuje se na znalosti v oblasti anatomie a fyziologie, traumatologie (první pomoci), teorie zdravotní TV a oslabení pohybového aparátu a komunikace s klienty.
 • Praktická část – Věnuje se cvičení při oslabení pohybového aparátu. Dozvíte se, jak cvičit s dětmi, seniory, při obezitě, při bolestech zad a další. Naučíte se zásady strečinku a cviky na bolest zad. Součástí praxe je cvičení s váhou vlastního těla, pomůckou Daflex, ale také s fitness pomůckami (balanční podložka BOSU® Balance Trainer, velké a malé míče, expander). Při cvičení se dozvíte, jak má vypadat správné držení těla a proč je to základ každého cvičení. Nebudou chybět ani principy zapojení CORE v kombinaci se zdravotním cvičením. Celkový cíl praxe bude připravit Vás na vedení skupinové lekce či individuálního tréninku.
 • Písemná část – kurz je zakončen písemnou zkouškou a vyhotovením seminární práce, která zahrnuje charakteristiku předem dané osoby, svalovou nerovnováhu a způsob nápravy včetně doporučených cviků s obrázky. Po schválení závěrečné práce následuje její obhajoba.

 

Průběh výuky: zájemcům vždy upřesníme organizační detaily (jak často - termíny, kolik hodin praxe a teorie, místo konání - není-li forma dálkového studia)

Veškeré potřebné materiály jsou v elektronické podobě a můžeme je zaslat e-mailovou poštou.

Všechny naše kurzy lze nastavit také na individuální výuku.

 

Vedoucí intenzivní praxe rekvalifikačního kurzu Instruktor ZTV:

 Dagmar Drastíková

Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy, zakladatelka projektu, autorizovaný lektor pro IZTV MŠMT.

Tvůrce originální zdravotní a rehabilitační cvičební pomůcky Daflex a pohybové metody Daflex System®.
 

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA REKVALIFIKACE

 • Po úspěšném ukončení rekvalifikace a na základě získaného osvědčení o rekvalifikaci, které slouží k získání živnostenského listu lze pracovat jako PERSONAL INSTRUCTOR či skupinový instruktor ZTV v pohybovém centru, posilovně či venkovním sportovišti.
 • Absolvent dovede pracovat jak s tělem samostatně, tak i s různými cvičebními pomůckami, a proto není vázán na určité cvičební centrum, ale dokáže vést cvičení prakticky kdekoli.

Přihláška do kurzu: posíláme na dotaz

Způsob platby: platba fakturou na účet

 

Pokud máte další dotazy ohledně našich kurzů, neváhejte se na nás obrátit přes kontaktní formulář. Rádi Vám pomůžeme.

 

Pro rok 2021 máme všechny informace a organizační schéma na DOTAZ.

Nahoru